Rozvody tepla

Rozvod tepla NITRA Párovce

Predmetom riešenia a následnej realizácie bolo, vymeniť kompletnú rozvodnú sieť tepla  za plnej prevádzky. Realizácia musela byť uskončená  do jedného roka od zahájenie prác na vypracovaní investičného zámeru investora po ukončenie stavby.  Súčasťou bola nová koncepcia zásobovania teplom cez teplovodné objektové tlakovo - nezávislé odovzdávacie stanice tepla. Riešenie umožnilo zmeniť horúcovodný vykurovací systém na teplovodný  vykurovací systém s objektovými odovzdávacími  stanicami tepla (OST). Počet OST je 75. Celá vykurovacia sústava ( rozvody a OST) je monitorovaná z dispečerského centra .

Prihlásenie