Hydraulické vyregulovanie

Hydraulické vyregulovanie správny zásah do vykurovacej sústavy

Hydraulické vyregulovanie siete patrí medzi najdôležitejšie podmienky správneho a hospodárneho fungovania vykurovacej sústavy. V poslednej dobe dochádza k nepriamym  zásahom (zateplovaním objektov) do vykurovacích sústav, ktoré vyvolávajú potrebu zaregulovania sústavy.  Zle zaregulovaná sieť sa môže prejavovať nedokurovaním priestorov, zlou hospodárnosťou, spotrebou čerpacej práce, hlučnosťou. Ďalším veľkým zásahom do vykurovacieho systému je výmena ventilov.Termostatické ventily nie je možné zamieňať, celý systém musí byť riešený komplexne.. Určite nedoporučujeme takéto zásahy bez profesionálne spracovanej projektovej dokumentácie. 

 

 Ponúkame Vám hydraulické vyregulovanie vašej vykurovacej sústavy. Dlhodobé skúsenosti v oblasti vykurovania Vám zaručujú kvalitu našich služieb.Naša firma v danej oblasti sa úspešne prezentuje od roku 1992.

 

Pri riešení vašich problémov  používame najmodernejšie výpočtové metódy dlhodobé skúsenosti, meraciu techniku, ako napr. meranie  prietoku ultrazvukovým prietokomerom bez zásahu do potrubia. Každé stanovenie a vyriešenie problémov vo vašich vykurovacích sústavách je výzvou pre náš skúsený tím.  

Prihlásenie