Projektovanie

LATherm, s.r.o.

LATherm, s.r.o.

Spoločnosť bola založená v roku 1992  s názvom LATherm - Dpt. Jaroslav Lauro so sídlom v Nitre.  V roku 2008 sa pretransformovala na LATherm, s.r.o.. Spoločnosť LATherm sa zaoberá projektovou a inžinierskou činnosťou.  Projektujeme nové stavby, rekonštrukcie všetkých energetických zdrojov, tepelných rozvodov sústav centralizovaného zásobovania teplom a odovzdávacích staníc tepla.

Vypracovávame:

Vypracovávame:
  • štúdie realizovateľnosti racionalizácie výroby energetických systémov
  • projektovú dokumentáciu  pre územné konania
  • projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
  • projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby
  • prevádzkové poriadky
  • skutkový stav vyhotovenia stavby
  • inžiniersku činnosť
  • autorský dozor

Spolupráca:

Spolupráca:

Úzko spolupracujeme s externými odborníkmi z oblasti energetiky, stavebníctva, požiarnej ochrany a inými súvisiacimi odbormi s cieľom dosiahnuť uspokojenie náročných  požiadaviek našich klientov.

LATherm, s.r.o.

       Malý Lapáš


Prihlásenie